Yıllık arşiv 2019

ile7RENK OSGB HİZMETLERİ

İş Veren Ne Yapmalıdır?

Sayın işverenler,

Bildiğiniz gibi şimdiye kadar İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 4857 sayılı İş Kanunun, İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünün belirli maddelerine dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile uygulanıyordu. Örneğin; Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, Çalışanların İş Sağlığı ve Eğitimlerinin Usul ve Esasları hakkında yönetmelikler gibi.

Ülkemizde son iş kazası istatistiklere göre yılda 62.000 günde 172 iş kazası olmakta ve bunlardan 4’ü ölümle sonuçlanmaktadır. İş kazalarının ülke ekonomisine maddi kaybı yaklaşık 8 milyar TL Civarındadır. Dünya da ise her gün 1 milyon iş kazası olmakta ve 1000’e yakın çalışan hayatını kaybetmektedir. İş kazaları ve Meslek hastalıkları sonucu maddi ve manevi kayıplar incelendiğinde bu kanunun gerekliliği ortadır.

TÜRKİYEDEKİ İŞ KAZALARI

İŞYERİ BÜYÜKLÜĞÜ- İŞÇİ SAYISINA GÖRE      İŞYERİ SAYISI     İŞÇİ SAYISI

1-9                                    1.214.259(%85)                   3.238.542(%29)

10-49                                182.843                                3.576.946(%32)

50-(+)                               28.147(%2)                           4.262.633(%39)

Ülkemizin İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden ilk kanunu olması ve çok büyük değişiklikler getiriyor olması devrim niteliğindedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN GETİRDİKLERİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ

En büyük değişiklik İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 2’nci maddesinde belirtilmiş ki buna göre;

Bu kanun

 • İşyerlerinin çalışan sayısına , İşyeri konumuna (Sanayiden sayılıp sayılmamasına, işin tehlikeli olup olmamasına ) bakılmaksızın tüm iş yerlerini içine aldı. Şimdiye kadar maden ocakları, inşaatlar, büyük sanayi kuruluşları, fabrikalar tersanelerde İSG uygulamak zorundaydı. Yeni yasa ile artık ofis, okul, hastane, otel vb. küçük – büyük tüm iş yerleri ve çalışan herkes örneğin; işverenler, vekilleri, işçiler, görevliler, çırak ve stajyerler, hatta devlet memurları da bu kapsam içinde.

ARTIK; BÜTÜN İŞLER, BÜTÜN İŞYERLERİ VE ÇALIŞAN HERKES İSG KANUNU KAPSAMINDA!

 •  Yeni İSG KANUNU reaktif (sonuç odaklı yaklaşım) yaklaşım yerine Pro aktif(önlemeye öncelik veren)Kaza, Meslek hastalığı olmadan önce önlemek için çalışmalar yapılması gerektiğini benimseyen yaklaşım uygulayacak, İSG kültürünün oluşması için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını ön planda tutacak.
 • Cezalar çok ağırlaştırıldı, İşyerlerinde hekim ve uzman çalıştırmamanın cezası yıllık 120.000 TL. Bir iş kazası ya da meslek hastalığı durumunda ceza, tazminat ve rücu davalarında zorlu bir hukuki süreç olarak işverenin karşısına çıkmaktadır.
 • İşyerlerinin büyüklüğüne göre işçi sayıları 1 ile 6 arasında değişmek üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda çalışanları temsil etmek üzere, iş yerlerinde çalışan temsilcisi   bulunması zorunlu olması
 • İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırılması konusunda küçük iş yerlerine finansal desteği devlet sağlaması
 • Uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişilerin(destek elemanı), asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işyerlerinde, görevlendirilmesi zorunluluğu getirildi.
 • İş yerlerinde diğer sağlık personeli kapsamında, görev yapabilmek için hemşire / sağlık memurlarının Bakanlıkça yetkilendirilmiş olması şartı getirildi. Tam gün işyeri hekimi çalıştıran işyerleri için sağlık memuru şartı yoktur.
 • Bazı sektörlerde risk değerlendirmesi yapılmamasının, İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırılık nedeni ile işin durdurulması sebepleri arasında sayılması,
 • Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanlarının, iş güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumlu tutulmasını
 • Yakın ve hayati tehlike durumunda işçilere çalışmaktan kaçınma hakkı verilmesini, İdari para cezalarının neredeyse, 10 misli oranında artırılmasını
 • İş kazalarının Bölge Çalışma (Çalışma ve İş Kurumu) İl Müdürlüklerine bildirilmesi zorunluğunun kaldırılmasını
 • Ağır ve tehlikeli iş kavramının kaldırılmasını
 • Büyük endüstriyel çalışmalarda işe başlamadan önce risk analizi yaptırma zorunluluğu

İŞVEREN NE YAPMALIDIR?

Öncelikle ;

 • İşyerlerinde kaç kişi çalışıyor?
 • İşyeri hangi tehlike sınıfında bulunmaktadır?

İşyerinin özelliklerine  göre Tehlike sınıfını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘nın yayınlamış olduğu İş Yerlerinin Tehlike Sınıfları Tebliği’nden bulunabilir.

Aşağıdaki tablodan işyerlerinin çalışan sayısı ve Tehlike sınıfına göre yapmaları, uymaları gerekli olan yasa şartları ve tarihleri bulabilecek.

Çalışan sayısı Tehlike sınıfı Hizmet Ödeme Hizmet şekli Uygulama Tarihi
01-9 Fark etmez Devlet OSGB 1-2 Yıl sonra
10-49 Az tehlikeli işveren OSGB 30.06.2014
Tehlikeli 30.06.2013
Çok tehlikeli 30.06.2013
50-499 Fark etmez işveren İSGB-OSGB 1.01.2013
500 ve fazla Çok tehlikeli işveren İSGB kalan sayı OSGB alabilir 1.01.2013
750 ve fazla Tehlikeli işveren Önce İSGB kalan sayı kadar OSGB hizmeti alabilir 1.01.2013
1000 ve daha fazla Az tehlikeli işveren Önce İSGB kalan sayı kadar OSGB hizmeti alabilir 1.01.2013

BU TABLONUN AÇIKLANMASI;

 • Çalışan sayısı 10’ dan az ise iş yerleri Bakanlıktan yetkili bir OSGB’ den hizmet satın alacak ve masraflarını devlet SGK aracılığı ile ödeyecek. Küçük işyerlerine masrafsız İSG Hizmeti gelmiş olacak.
 • Çalışan sayısı 10’dan fazla 50’den az olan işyerleri Bakanlıktan yetkili bir OSGB’ den hizmet alacak, isteseler de işyerinde İSGB kuramayacak. İSG YASASI 30.06.2012 Tarihinde kabul edilmesine rağmen çalışan sayısı 50 ve altında olan işyerleri uygulamaya tehlike sınıflarına göre kademeli olarak katılacaklar.
 • Çalışan sayısı 50’ nin altında olan küçük işyerleri, HİZMETİ MUTLAKA OSGB ‘den alacaktır.
ile7RENK OSGB HİZMETLERİ

7Renk OSGB’nin Avantajları Nelerdir?

7Renk OSGB’nin Avantajları

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyemizde çalıştırma yükümlülüğünüz   olmayacaktır.  Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız veya alacağız 7renk Osgb’nin sorumluluğundadır.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır.

 • Kaliteli bir hizmet ve sorumluluk sahibi personellerimizle birlikte sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyacağız.
 • Acil durumlarda alternatif çözümler üreterek mağduriyet durumunu ortadan kaldırıyoruz.
 • Değerli çözüm ortaklarımız ile birlikte sizlere güvenilir bir hizmetin anahtarını sunuyoruz.
 • Sizlerin memnuniyetinizi sağlamak temel vizyonlarımız arasında yer alır.
 • Geniş hizmet alanımızla birlikte sizlerle beraber uzun dönemli ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz.
 • Temel ahlaki değerlerimiz eşliğinde hizmet vermekten gurur duyarız.
ile7RENK OSGB HİZMETLERİ

Neden 7Renk OSGB İle Çalışmalısınız?

Neden 7Renk OSGB İle Çalışmalısınız?

Daha sağlıklı, güvenli, huzurlu ve verimli çalışma ortamları oluşturulması, meslek hastalıkları ve iş kazalarının engellenmesi amacıyla Tüm işyerlerini kapsayacak şekilde 1 Ocak 2013 de uygulamaya alınan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu yürürlüğe girmiştir. Nasıl ki işletmenin bir Mali Müşaviri varsa, bu kanun ile her işletmenin bir iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi olacaktır. 

İSG Kanunun uygulamasını özetlersek; Az Tehlikeli Sınıfta 50 ve üzeri çalışanı olan iş yerleri ile tehlikeli-çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 1 kişi dahi çalışırsa sürekli İSG hizmetleri için OSGB  firmaları (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ile anlaşması zorunluluğu başlamıştır.

Kamu Kurumları ve 50 kişi altı az tehlikeli sınıftaki iş yerleri de sürekli İSG  Katip ataması gerekmeksizin, Çalışanlarına İSG eğitimleri  Acil durum tatbikatları, sağlık kontrolleri  ile tüm İSG dokümantasyonlarını yaptırmakla yükümlüdürler. Az tehlikeli  Sınıfta faaliyet  gösteren işletmeleri örneklemek gerekirse ; Büro ortamında çalışan avukatlık , muhasebecilik gümrükçülük gibi işler, Mağazacılık hizmetleri, Lokanta hizmetleri vb. gibi iş sağlığı ve güvenliği  risklerinin daha düşük olduğu sektörlerdir.

İŞ Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerin özel sektör eliyle yapılması  için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Birimleri kurulmuştur. İSG Hizmeti almaması tüm işyerleri için kanunen zorunludur ve alınmaması halinde çok yüksek para cezaları uygulanmaktadır.

Yedi Renk OSGB A.Ş.  olarak  hizmetlerimizi yüksek kalite standartları içerisinde sizlere sunmaktayız. Müşterilerimize her koşulda destek vererek yıllardır sektörde yer almanın verdiği deneyim ve tecrübeyle yolumuza devam ediyoruz.  

7Renk OSGB Hizmeti Nasıl Alınır?

Tüm şirketlerin muhasebe işlemleri için bir mali müşaviri olduğu gibi; iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almaları için de OSGB danışmanı  olacaktır. Bu firmalar 28515 sayılı resmi gazetede yayınlanan “ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmenliği” çerçevesinde hizmet sunarlar.

İş güvenliği uzmanlarının görev yetki ve sorumlulukları 28512 sayılı resmi gazetede  yayınlanan yönetmelikte, iş yeri hekimlerinin görev yetki ve sorumlulukları ise 28713 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Firmanın görevlendireceği  iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tehlike sınıfına göre değişen sürelerle çalışanlara hizmet sunacaklardır.

7Renk OSGB A.Ş. bünyesinde çalıştırdığı iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimiyle birlikte hizmet vermekten gurur duyar. Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vererek OSGB sürecini sürdürür. Herhangi bir iş kazası durumuna karşın firma içerisinde gerekli önlemleri alır. Kanuni esasları uygulayarak kaliteli bir şekilde hizmetini devam ettirir.

7Renk OSGB A.Ş. çalıştığı firmalarla arasında güvenilir ve şeffaf bir ilişkinin oluşmasına dikkat eder. Bu hususta hazırlanan hizmet sözleşmeleri karşılıklı olarak imzalanır. Sözleşmede yer alan maddeler taraf firmayla görüşülerek gerekli bilgilendirmeler yapılır. Sonrasında İSG Katip sisteminden atama onayı yapılarak OSGB hizmet süreci başlatılır. İki haftada bir kez iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanımız ile birlikte firma ziyareti yapılır.