İş Güvenliği Eğitimleri

Temel İş Sağlığı - Güvenliği Eğitimleri

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim verilmesi, önlem alma süreçlerinin en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. 6331 sayılı Kanunun 17. maddesine göre, İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Tüm akademik ve idari personeli kapsayacak olan eğitim sağlama sorumluluğu çerçevesinde uygulanacaktır. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilecektir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenecek, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanacaktır. Eğitimlerimiz, örgün ve online olarak devam edecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim İçeriği

● Acil Durum Yönetimi Eğitimi
● Yangın, Yangından Korunma ve Yangın Söndürme Cihaz Kullanımı Eğitimi
● KKD Kullanımı ve Güvenliği Eğitimi
● Risk Değerlendirmesi Eğitimi
● İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri Eğitimi
● Ramakkala Bildirimi Eğitimi
● Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Eğitimi
● Elektrik Riskleri ve Tehlikeleri Eğitimi
● Yüksekte Çalışma Eğitimi
● Kimyasal Çalışmalarda Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
● Fiziksel Risk Etmenleri Eğitimi
● Biyolojik Risk Etmenleri Eğitimi
● Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi
● Ergonomi Eğitimi
● Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi
● Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi
● İSG Kurulları Eğitimi
● Temel İlk Yardım Eğitimi
● Hijyen ve Temizlik Eğitimi
● Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Teknikleri Uygulamaları Eğitimi
● Psikososyal Risk Etmenleri Eğitimi
● Radyasyondan Korunma Eğitimi